Tegoroczne premiery Comforty mocno wyrażają podejście do wzornictwa marki Comforty, które stara się wychwycić wpływ dziedzictwa modernistycznego i sztuk wizualnych XX i XXI wieku. Ich oddziaływanie bardzo mocno zaznaczyło się kulturze materialnej i wzornictwie naszych czasów. Statyczność i dynamika, synteza form i materiałów, ergonomia – to kluczowe pojęcia opisujące nowo rozwijane produkty Comforty w 2018 roku.

Tegoroczną identyfikację wizualną i koncepcję artystyczną zaprojektowała marka Comforty z udziałem Doroty Koziary. Kolorystyka, desenie, podziały kolorystyczne, i funkcjonalne stoiska powstały pod wpływem inspiracji pracami malarskimi i realizacjami w przestrzeni publicznej amerykańskiej artystki Sary Morris. Jej znaczącą współpracę z Maharam - amerykańską marką tkanin tapicerskich, bardzo ściśle związaną ze światem wzornictwa, Comforty przywołało i zintegrowało w projekcie stoiska. Gęsty, bardzo skomplikowany w swej strukturze żakard Agency, którym wyłożone są fragmenty ścian stoiska, odwołuję się do złożonych procesów, wartości, sieci i relacji międzyludzkich, składających się na współczesne miasto. Wyraziste kolory i heksagonalne figury tworzą plastyczne tło dla prezentowanych form mebli Comforty, wywodzonych z dorobku wizualnego największych ruchów artystycznych XX wieku – neoplastycyzmu, awangardy, minimalizmu, postmodernizmu czy popu.